PENCATATAN PENGESAHAN ANAK

Persyaratan :

  1. Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
  2. Kutipan Akta Kelahiran;
  3. Fotocopy Kutipan Akta perwakilan dilegalisir;
  4. Fotocopy KK; dan
  5. Fotocopy KTP pemohon;

Catatan :

  • Pelaporan Pencatatan pengesahan anak paling lambat 30 hari sejak ayah dan ibu anak melaksanakan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan/buku nikah yang sah
Komentar